Hidrobiológia előkészítő
(TBBE1060, TBBG1060)

A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy segítse és orientálja a hallgatók szakirány választását. Ismereteket adjon a hallgatóknak a hidrobiológiáról, mint tudományról, a hidrobiológus szakma főbb sajátosságairól, s az ilyen képzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci lehetőségeiről.